G-K30X98C8LD

Sürdürülebilirlik

Kadin Haklari Ve Cinsiyet Eşitliği Poli̇ti̇kasi

İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz.

·        Cinsiyett farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.

·        Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.

·        Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz.

·        Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.

·        Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.

·        Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.

·        İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.

·        Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.

·        Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz.

whatsapp-icon

Copyrights © 2022 Olympeak Mühendislik   All rights reserved.